LIČNI DEBI

ZA NOVE KONSULTANTE

OD SAMOG POČETKA IMAŠ EKSKLUZIVNU MOGUĆNOST DA KUPUJEŠ PROIZVODE SIBERIAN HEALTH-A SA POPUSTOM!

USLOVI PROGRAMA

Počni biznis po NAJBOLJIM uslovima! Ekskluzivna mogućnost da nabaviš ŠEST kompleta* Kompanijinih proizvoda u ukupnoj vrednosti od 25 000,00 RSD za samo 1050,00 RSD svaki!

UŠTEDA TVOG PORODIČNOG BUDŽETA ĆE IZNOSITI DO 18 700,00 RSD ZA ŠEST MESECI!

Napravi prvi korak u razvoju sopstvenog biznisa! Održavaj Lični obim na nivou 200 bodova i više, tokom prvih ŠEST meseci vođenja poslovanja počevši od meseca učlanjenja.

MAKSIMALNA KORIST OD SAMOG POČETKA!

MESEC 1.

KOMPLET U VREDNOSTI OD 2500,00 RSD

UŠTEDA DO 1450,00 RSD

MESEC 2.

KOMPLET U VREDNOSTI OD 3000,00 RSD

UŠTEDA DO 1950,00 RSD

MESEC 3.

KOMPLET U VREDNOSTI OD 4000,00 RSD

UŠTEDA DO 2950,00 RSD

MESEC 4.

KOMPLET U VREDNOSTI OD 4500,00 RSD

UŠTEDA DO 3450,00 RSD

MESEC 5.

KOMPLET U VREDNOSTI OD 5000,00 RSD

UŠTEDA DO 3950,00 RSD

MESEC 6.

KOMPLET U VREDNOSTI OD 6000,00 RSD

UŠTEDA DO 4950,00 RSD

DETALJNI USLOVI PROGRAMA(zatvoriti)

1. U Programu mogu učestvovati: Konsultanti koji su se učlanili u Siberian Health od 1. septembra tekuće godine.

2. Za nabavku svih šest kompleta po povoljnoj ceni neophodno je da šest meseci zaredom, počevši od meseca učlanjenja u Kompaniju, imate normu Ličnog obima 200 bodova! U Lični obim (LО) ulaze bodovi Privilegovanih klijenata.

3. Program je neprekidno aktuelan. Ukoliko je nov Konsultant počeo da učestvuje u Programu sredinom ili krajem biznis-godine i za takvog Konsultanta će takođe biti aktuelan šest meseci zaredom.

4. Za Konsultante koji su počeli da učestvuju u Programu u 21. biznis-godini važe uslovi 21. biznis-godine.

5. U Programu mogu učestvovati Konsultanti u statusu Konsultanta, između ostalih i oni koji su prvi put prešli iz statusa Privilegovanog klijenta. Pažnja!Konsultanti, koji su se učlanili prvobitno kao Konsultanti, a zatim prešli u status Prvilegovanog klijenta i opet se vratili u status Konsultanta (K-PK-K) ne mogu učestvovati u Programu.

6. Prvi i svaki sledeći komplet možete nabaviti samo tokom narednog meseca u tom Kompanijinom Centru za pružanje usluga u kome je Konsultant registrovan.

7. Ukoliko prilikom nabavke proizvoda nisi iskoristio celu vrednost kompleta, ostali deo možeš iskoristiti prilikom kupovine narednih kompleta.

* Pod kompletom se podrazumevaju Kompanijini proizvodi u određenom iznosu, koje ima Kompanijin Centar za pružanje usluga. Bodovi i nagrada/bonus 25% od vrednosti (bez PDV-a) proizvoda se ne računaju.