BRZI START

PROGRAM BRZI START

ZA NOVE KONSULTANTE*

OSVOJITE BONUS DO 1 500 000,00 RSD ZATO ŠTO STE BRŽI OD OSTALIH!

Dostižite nove rangove brže i povećavajte svoj prihod!

TVOJI BONUSI

  • NOVČANI BONUS PO PROGRAMU „BRZI START“ I/ILI TOP-10 KOMPANIJINIH PROIZVODA U BRENDIRANOJ EKSKLUZIVNOJ TORBI!
  • POSEBNO PRIZNANJE NA GLAVNIM KOMPANIJINIM DOGAĐAJIMA!

DETALJNI USLOVI PROGRAMA

USLOVI ZA KONSULTANTE 5. NIVOA (otvoriti

USLOVI ZA VODEĆE KONSULTANTE I VIŠE (otvoriti

* Privilegov ani klijenti koji su prvi put prešli u Konsultante takođe mogu učestvovati u Programu.
Novi Konsultanti mogu startovati u Programu od prvog celog meseca.

Primer 1: 
Potpisao sam Ugovor s Kompanijom 1. januara.
U tom slučaju smatra se da sam ja učesnik Programa od tekućeg meseca (januara).

Primer 2: 
Potpisao sam Ugovor s Kompanijom 2. januara (ili bilo kog drugog dana posle 1. u mesecu).
U tom slučaju smatra se da sam ja učesnik Programa od PRVOG CELOG MESECA u KOMPANIJI, odnosno od FEBRUARA.

Primer 3: 
Potpisao sam Ugovor s Kompanijom od 2. do 30-31. u mesecu, odmah ispunjavam uslove Programa i pravim neophodan Opšti obrt.
U tom slučaju smatra se da sam učesnik Programa od 1. meseca (odnosno od meseca potpisivanja Ugovora).

Bonus po Programu “Brzi start” se isplaćuje u valuti u kojoj je ostvareno 60% trgovinskog obrta po Programu.